Kısa Çalışma Ödeneğine Getirilen Haczin Kapsamı Genişletildi

“Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Ocak ayında İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan KÇÖ ile ilgili değişikliklerin ardından, uygulama yönetmeliği de güncellendi. Yeni yönetmelik, KÇÖ’nün kimlere ve hangi şartlarda verileceğini, ödeme miktarını ve süresini ve diğer detayları içeriyor. Değişikliklerle KÇÖ’den faydalanabilecek kişi sayısının ve ödeneğin kapsamının genişletilmesi bekleniyor.

KİMLER KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALACAK?

Kısa çalışma uygulamasına tabi tutulacak işçi için kısa çalışma dönemi, işçinin işten ayrılması, aynı işverene ait diğer işyerine nakli veya iş sözleşmesinin (askerlik, doğum gibi sebeplerle) askıya alınması durumları hariç dört haftadan az olamayacak. İşçi açısından dört haftalık süre şartında istisnai haller kapsamında esneklik sağlandı.

KISA ÇALIŞMA SÜRESİ SIFIR OLAMAYACAK

Pandemi döneminde işçilerden bazıları ayda 10 gün kısa çalışmada, 20 gün normal çalışmada gösterilirken, bazı işçiler 30 gün boyunca normal çalışmada gösterildi. Yönetmelikte bu konuda düzenleme yapıldı. Buna göre, kısa çalışma kapsamındaki işçinin kısa çalışma süresi sıfır olarak gösterilemeyecek ama 3’te 1 oranından daha az belirlenebilecek. Örneğin ayda sadece 5 gün, 7 gün kısa çalışmada gösterilebilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE UYGULANAN HACİZ

Kısa çalışma ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamıyor. Geçmişte sadece nafaka borçları için haciz konulabiliyordu. Şahıslara, bankaya veya devlete olan borçlar için haciz konulamıyordu.

Yapılan yeni düzenlemeyle nafaka borçları dışında kısa çalışma ödeneğinin yüzde 10’una kadar haciz konulabilecek.

Kısa çalışma ödeneği verilen süreler, işçinin hak etmiş olduğu işsizlik ödeneği sürelerinden mahsup edilecek. Örneğin işçiye 3 aylık kısa çalışma döneminde 60 günlük kısa çalışma ödeneği verilmiş, işçinin hak ettiği işsizlik ödeneği süresi de 10 ay olsun. Kısa çalışma talebinin başladığı tarihten geçerli olmak üzere üç yıl içinde işçi işsiz kalırsa 10 aylık işsizlik ödeneği süresinden 2 ay düşülecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN DURDURULACAĞI HALLER

Zorlayıcı sebep tanımına “iş yerinin fiziken doğrudan olumsuz etkilendiği” ifadesi eklendi.

Kısa çalışma ödenecek gün sayısı belirlenirken işverenler tarafından kısa çalışma bitiş tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılacak bildirimler esas alınacak.

Kısa çalışma ödeneği alanların, kısa çalışmaya tabi tutulduğu iş yerinde iş sözleşmesinin sona ermesi, farklı iş yerine nakli, iş sözleşmesinin askıya alınması, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silah altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması, tutuklanması, hüküm giymesi, yurt dışına çıkması, ölümü hallerinde söz konusu durumun gerçekleştiği tarih itibarıyla ödenekleri kesilecek veya durdurulacak. Geçici iş göremezlik raporu alınması durumunda da raporun başladığı tarih itibarıyla kısa çalışma ödeneği durdurulacak.

Ayrıca yönetmelikle, kısa çalışma başvurularının alınması ve güncellenebilmesine ilişkin kurallar düzenlendi.

Söz konusu yönetmelik hükümleri, 1 Mart 2024’ten itibaren geçerli olacak.

Öte yandan bu yönetmelikle, 30 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırıldı.

Kısa çalışma başlama tarihi, 1 Mart 2024’ten önce olan kısa çalışma uygulamalarında yürürlükten kaldırılan “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik” hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek.

Kısa çalışma başlama tarihi, 1 Mart 2024’ten önce olan sigortalının, kısa çalışma döneminde sigortalıya herhangi bir ödeme yapılmaması ve işveren tarafından sigortalının fiilen kısa çalışmaya tabi tutulmadığına dair bildirim yapılması halinde kısa çalışma ödeneği hak sahipliği iptal edilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x